Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Tilbakestill

Nakkeskade etter trafikkulykke

Nakkeskader kan bl.a. være bruddskader, nervevevsskader, bløtdelsskader, skader på ryggmarg, skiveprolaps og andre følgeskader etter nakkesleng. En nakksleng kan forårsake skjelett- eller bløtskader som kan gi en rekke ulike symptomer, som f.eks. nakkesmerter, hodepine, armsmerter, nakkestivhet, synsforstyrrelser, øresus og kjevesmerter.

Skadehendelser som kan føre til nakkeskader, er først og fremst trafikkulykker med påkjørsler bakfra, front mot front-kollisjoner og sidekollisjoner. Skyldes skaden en bilulykke, vil det være et forsikringsselskap som kan holdes ansvarlig for skaden. Hvert eneste år pådrar mange nordmenn seg en personskade i trafikken, og krever derfor erstatning fra sitt forsikringsselskap. Men dette går ikke like knirkefritt som kanskje mange tror. Forsikringsselskapene er generelt mistenksomme overfor potensielle svindlere, og dermed kan det bli vanskelig å få utbetalt erstatning uten solide bevis.

Mener du at du har blitt påført en nakkeskade, bør du snarest mulig kontakte en lege. Det er svært viktig at ethvert symptom etter en ulykke blir dokumentert i din journal. Forsikringsselskapene legger stor vekt på det som er skrevet ned umiddelbart etter ulykken.
Det er også svært viktig å varsle forsikringsselskapet ditt så snart som mulig etter ulykken. Er du for sent ute med å melde fra til forsikringsselskapet etter en trafikkulykke, vil selskapet kunne avvise ansvar eller på en annen måte bruke forsinkelsen mot deg.