Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Tilbakestill

Yrkesskadeerstatning

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke har du krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. En slik forsikringsdekning er obligatorisk. Din arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV, og melde fra om skaden til Arbeidstilsynet.

Dersom NAV godkjenner skaden som yrkesskade, er det NAV som i utgangspunktet skal dekke dine påførte merutgifter til legebehandlinger, fysioterapibehandlinger osv. Her er det en del frister man må forholde seg til. Du kan også ha krav på ménerstatning dersom ulykken har påført deg skader som har medført 15 prosent varig medisinsk invaliditet, eller mer.

Du kan i yrkesskadetilfellene også ha krav på erstatning gjennom Hovedtariffavtalen, hvis du er ansatt i en kommune eller i staten. I tillegg kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer som du har tegnet selv eller som inngår i kollektive ordninger.

Dersom en skade inntreffer på vei til eller fra jobb, vil skaden normalt ikke bli godkjent som yrkesskade av NAV. Du kan likevel ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikring dersom arbeidsgiver har tegnet en utvidet yrkesskadeforsikring.